Badania kliniczne odry

width=300Przeprowadzono największe badania w epoce szczepionki dotyczące cech klinicznych odry u osób niezaszczepionych i zaszczepionych. Należy zauważyć, że choroba u osób wcześniej nieszczepionych jest najcięższa, a analiza tendencji wykazuje, że osoby, które otrzymały ≥2 dawki szczepionki, były mniej chore niż te, które były niepowodzeniem szczepionki 1-dawkowej. Pierwotne i wtórne awarie szczepionki przeciw odrze zostały po raz pierwszy opisane w Cincinnati i St. Louis w latach 1972-1973 w związku z powrotem epidemicznej odry po początkowej kontroli szczepieniem. W badaniach przeprowadzonych w St Louis, w których jeden z prowadzących (JDC) był głównym badaczem, zauważono, że przy pierwotnej niewydolności szczepionki pacjent początkowo wykazywał immunologiczną odpowiedź IgM na wirusa odry, podczas gdy w przypadku wtórnej niewydolności szczepionki pacjent miał pamięć immunologiczną dla odry.

[więcej w: gruczoły brunnera, sanatorium szczawno zdrój, tonus mięśniowy ]