Kaszel i reakcja oskrzelowa u strażaków na stronie World Trade Center ad 5

Wartość AP mniejsza niż 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną. Wszystkie testy były dwustronne i wykonywane przy użyciu oprogramowania SPSS. Wyniki
Nadreaktywność dróg oddechowych u narażonych strażaków bez kliki World Trade Center
Pomiędzy a 14 października 2001 r. 391 strażaków poddano badaniom przesiewowym, a 295 spełniało kryteria ekspozycji, z których 102 poddano prowokacji metacholiną lub lekiem rozszerzając...

Obniżenie aktywności fizycznej u czarnych dziewczynek i białych dziewcząt w okresie dojrzewania cd

Dziewczyny zostały zapytane, czy kiedykolwiek były w ciąży. Status palenia został zaklasyfikowany jako pozytywny, jeśli dziewczyna odpowiedziała tak na pytanie, czy pali codziennie, prawie codziennie lub co tydzień. Wskaźnik rezygnacji ze szkoły
Wskaźniki rezygnacji z nauki szkolnej śledzono co roku począwszy od 7 roku życia (w wieku 15 lub 16 lat).
Analiza statystyczna
Do zbadania różnic rasowych w charakterystykach opisowych wykorzyst...

Badanie przesiewowe nerwiaka zarodkowego we wczesnym okresie życia

W swojej dyskusji Schilling i in. (Wydanie 4 kwietnia), biorąc pod uwagę, że badania przesiewowe pod kątem nerwiaka niedojrzałego w wieku sześciu miesięcy w Japonii dały wysoki odsetek przeżywalności wśród pacjentów, których chorobę wykryto podczas badań przesiewowych, a także w zmniejszonej śmiertelności w porównaniu z historyczną kontrolą grupy, wyraził obawy, że ustalenie przypadków wśród badanych kohort w Japonii nie było kompletne. Odnieśliś...

Gdyby w przypadku rozleglych zrostów musiala zajsc koniecznosc czesciowego wyciecia okreznicy

Często zapomina się, że po menopauzie obniżenie poziomu estrogenu zwiększa poziom lipoprotein o małej gęstości (LDL) i Lp (a) lipoprotein. Czasami efekt ten jest ważniejszy niż poprzedzający obniżenie poziomu cholesterolu o dużej gęstości lipoprotein (HDL). Zmiany hormonalne po menopauzie powodują zmniejszenie aktywności receptora LDL, przy spadku szybkości katabolizmu apolipoproteiny B-LDL.1
Ten potencjalny wpływ estrogenów na poziom cholesterolu L...

Najnowsze zdjęcia w galerii endometrium.org:

331#olx psy lubelskie , #ile zarabia dentysta , #olx pl gliwice , #wlosniki , #kserofity , #endometrioza w powłokach brzusznych , #włośniki , #perycykl , #olx mops , #asumin ,