Kaszel i reakcja oskrzelowa u strażaków na stronie World Trade Center ad 6

Wszyscy 332 strażacy, którzy spełnili definicję przypadku kaszlu World Trade Center, byli mężczyznami (99 procent siły roboczej FDNY to mężczyźni); średni wiek w tej grupie wynosił 43 . 7 lat, a oni pracowali dla FDNY przez średnio 15 . 7 lat. Dwadzieścia procent to exsmokerzy, a 3 procent to obecnie palacze. Wszyscy mieli ostry kaszel w momencie ekspozycji; częstości występowania innych objawów wymieniono w Tabeli 1. Przykładowy raport przypadku
Zdrowy, 45-letni zastępca szefa, który nigdy nie palił, przybył do World Trade Center wkrótce po uderzeniu drugiego odrzutowca. Nadzorował bad...

Kaszel i reakcja oskrzelowa u strażaków na stronie World Trade Center ad 10

Podobne przypadki odnotowano w przypadku pracowników narażonych na cząstki nieorganiczne, takie jak azbest28, 29 i pracownicy murarscy, 2 natomiast osoby narażone na działanie toksycznych gazów mogą mieć obniżone współczynniki FEV1: FVC, jak miało to miejsce w przypadku ofiar wybuchu przemysłowego w Bhopal w Indiach. .30 Pomimo normalnych współczynników FEV1: FVC u naszych pacjentów, niedrożność dróg oddechowych była dominującą nieprawidłowością fizjologiczną. Radiograficzne lub fizjologiczne objawy miąższowej choroby płuc były rzadkie, ale CT o wysokiej rozdzielczości dostarczyły dowodów na pu...

Obniżenie aktywności fizycznej u czarnych dziewczynek i białych dziewcząt w okresie dojrzewania ad 5

Spadek był najbardziej widoczny u dziewcząt, których rodzice uczęszczali do liceum. Życie w gospodarstwie domowym z jednym rodzicem nie wiązało się ze spadkiem aktywności wśród dziewcząt czarnych lub białych. Wskaźnik masy ciała na linii podstawowej był bezpośrednio związany z spadkiem wyników aktywności obu ras (P = 0,006 dla czarnych dziewcząt i P = 0,03 dla białych dziewcząt). Dla każdej dodatkowej jednostki w indeksie masy ciała, roczny spadek wyników aktywności wynosił 0,17 MET-tygodniowo dla czarnych dziewcząt i 0,21 MET-czasu na tydzień dla białych dziewcząt. Na każdy dodatkowy MET-raz w t...

Szczególowe przepisy bhp w zakresie robót murowych i tynkowych

Zastosowaliśmy testy t do porównania średnich między zabiegami. Test McNemara wykorzystano do porównania wartości laboratoryjnych na linii podstawowej z wartościami w każdym późniejszym punkcie. Analizę wariancji z zastosowaniem wielokrotnych pomiarów zastosowano do analizy danych dotyczących ciśnienia krwi w czasie. Wyniki
Badana populacja
Tabela 1. Tabela 1. Dane demograficzne i kliniczne na linii podstawowej. * Randomizacja pierwszego pacjenta wystąpiła w maju 1988 r., A ostatni pacjent ukończył 6-miesięczną obserwację we wrześniu 1989 r. Spośród 600 randomizowanych pacjentów ...

Najnowsze zdjęcia w galerii endometrium.org:

331#ile zarabia dentysta , #olx pl gliwice , #wlosniki , #kserofity , #endometrioza w powłokach brzusznych , #włośniki , #perycykl , #olx mops , #asumin , #anafaza ,