Wentylacja oscylacyjna o wysokiej częstotliwości w celu zapobiegania przewlekłej chorobie płuc przedwczesnej ad 8

W laboratorium trzy oscylatory mają podobną charakterystykę pod względem tego, że dostarczanie objętości jest upośledzone, gdy częstotliwość respiratora jest zwiększona.15,20 W praktyce jednak, jak Hatcher i in. uwaga: 20 operator oscylatora stara się osiągnąć pożądany efekt, dostosowując średnie ciśnienie w drogach oddechowych, aż do uzyskania odpowiedniej objętości płuc; w związku z tym można argumentować, że rozbieżności w po...

Pulmonary Dead Space and Survival

Nuckton i współpracownicy (wydanie 25 kwietnia) zgłaszają nienormalnie wysoką frakcję martwej przestrzeni (stosunek wentylacji przestrzeni martwej do objętości oddechowej lub VD / VT) we wczesnej fazie klinicznego zespołu ostrej niewydolności oddechowej. Ich wnioskowanie o nierozpoznanej dotąd nieprawidłowości funkcjonalnej jest nieuzasadnione, ponieważ VD / VT oceniano na podstawie wydalania dwutlenku węgla za pomocą zwykłego równania Bohra...

Science Fictions: The Scientific Mystery, Massive Cover-up i Dark Legacy of Robert Gallo ad

Nie chodzi też o naukę. Jest to książka o tym, jak naukowcy zachowują się, gdy stawki są wysokie, a stawka nigdy nie była wyższa niż poszukiwanie przyczyny AIDS . Relacja dotyczy jednak zarówno Crewdson, jak i Gallo. Chociaż Crewdson pisze o sobie i Tribune w trzeciej osobie, większość informacji w jego książce nigdy nie stałaby się publiczna, gdyby poświęcił więcej niż 10 lat swojego życia na coś innego. W styczniu 1990 r., Wkrót...

Brak skuteczności fenytoiny w recesywnej dystroficznej epidermolizie Bullosa ad 5

Pozostałe 113 kobiet zostało poproszonych o pomiar podstawowej temperatury codziennie przez dwa kolejne cykle menstruacyjne. 81 kobiet, które miały cykle miesiączkowe i fazy lutealne o normalnej długości podczas dwóch cykli bezpośrednio po przeprowadzeniu wywiadu, zapisano do badania. Uważa się, że długość cyklu normalnego mieściła się w zakresie od 21 do 36 dni, 25 i normalnej fazy lutealnej w zakresie od 10 do 16 dni na podstawie pomiaró...

Najnowsze zdjęcia w galerii endometrium.org:

331#ile zarabia dentysta , #olx pl gliwice , #wlosniki , #kserofity , #endometrioza w powłokach brzusznych , #włośniki , #perycykl , #olx mops , #asumin , #anafaza ,