Zwiększone poziomy lipoprotein o dużej gęstości spowodowane przez powszechną mutację genów białka transferowego z cholesteryl-ester ad

Pozostałe trzy rodziny nie zostały wcześniej opisane. Trzecie i czwarte rodziny pochodziły z Hiroszimy, położonej w południowo-wschodniej części głównej wyspy. Członkowie trzeciej rodziny mieli wysoką częstość występowania napadów naczyniowych mózgu w szóstej lub siódmej dekadzie życia. Proband miał zawał mózgu w wieku 50 lat. Z uwagi na obecność małego obszaru o niskiej gęstości w jego prawej wewnętrznej torebce na tomografii komputerowej, prawdopodobnie miał on wyle- nienie, które może wystąpić bez mózgowej miażdżycy. Na koronarografii miał tylko łagodną ektazję wieńcową bez żadnych zwężenia. Łagodne nadciśnienie (150/90 mm Hg) i umiarkowanie podwyższony poziom lipoproteiny (a) (23,8 mg na decylitr) były widocznymi czynnikami ryzyka dla mózgowego napadu naczyniowego. Piąta rodzina pochodziła z wiejskiej dzielnicy w pobliżu Kanazawa. W tej rodzinie doszło również do małżeństwa między pierwszymi kuzynami. Probioty czwartej i piątej rodziny były zdrowe. Dziesięć zdrowych osób z prawidłowym poziomem lipidów (pięciu mężczyzn i pięć kobiet) zostało wybranych spośród pacjentów z Uniwersytetu Kanazawa. Aby określić częstotliwość haplotypów w Japonii, uzyskaliśmy DNA od 15 niespokrewnionych Japończyków, którzy przybyli z różnych regionów Japonii.
Analiza lipidów i apolipoprotein
Stężenie cholesterolu i triglicerydów oznaczano enzymatycznie w osoczu otrzymanym po 12-godzinnym posiłku 12, 13 Poziomy apolipoproteiny AI w osoczu i apolipoproteiny B określono metodami immunologicznymi.14, 15 cholesterol HDL zmierzono po wytrąceniu apolipoproteiny chlorkiem heparyny-wapń. Zawierające lipoproteiny zawierające 100 .l osocza (końcowe stężenie, odpowiednio 47,6 mg na decylitr i 23,8 mM) z komercyjnym zestawem (Nihon-Syoji, Osaka, Japonia) .16, 17 Metoda ta została zwalidowana poprzez porównanie wartości dla HDL cholesterol oznaczony metodą ultrawirowania strąceniowego i analitycznego (zakres dla cholesterolu HDL, 0,78 do 2,07 mmol na litr) 17 lub przez strącanie i chromatografię na żelu agarozowym (cholesterol HDL,> 2,07 mmol na litr) .11 Aby określić stosunek HDL2 do HDL3 , natywna gradient gradientu poliakryloamidu w żelu poliakryloamidowym (bez dodatku siarczanu sodu) na 4- do 30-procentowym żelu (Pharmacia, Piscataway, NJ) została przeprowadzona z plazmą perst w połączeniu z Sudanem w kolorze czarnym, a wynik analizowano za pomocą skanowania densytometrycznego.9 W celu oceny ilościowej masy CETP, próbki osocza analizowano za pomocą testu radioimmunologicznego z użyciem przeciwciał monoklonalnych znakowanych 125I (TP2) w teście kompetycyjnego przemieszczenia18 i przez oczyszczanie metodą immunopowinowactwa i analizę metodą Western immunoblotting.9
Analiza DNA
Genomowy DNA ekstrahowano z białych komórek zgodnie ze zmodyfikowaną metodą lizy trytonu X-100.19. Mutacja G . A w pierwszej pozycji intronu 14 genu CETP została ujawniona przez amplifikację in vitro genomowego DNA przez łańcuchową reakcję polimerazy. i bezpośrednie sekwencjonowanie amplifikowanego produktu za pomocą wewnętrznego startera, dokładnie tak, jak to opisano w innym miejscu
Haplotyp genu CETP u każdego osobnika homozygotycznego pod względem niedoboru CETP określono przez analizę polimorfizmów z fragmentacją restrykcyjną (RFLP). DNA (10 .g) strawiono niezależnie TaqI lub Stul i następnie analizowano metodą Southern blotting i sondowano za pomocą komplementarnego DNA CETP (cDNA)
[hasła pokrewne: wlosniki, olx psy lubelskie, endometrioza w bliźnie po cc ]